pildinti

pildinti
2 pìldinti, -ina, -ino žr. 1 pildyti.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pildinti — 1 pìldinti, ina, ino cur. pilti. 1. pilstant gaminti: Seniau žmonys pìldino pieną rūgštimams – acto nežinojo, o su parūgoms rūgštindavo Šts. 2. CII896 kasdinti, statydinti: Pilis kryžeiviai kožno[je] apygardo[je] pildino S.Dauk. 3. įpareigoti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpildinti — 1 išpìldinti cur. išpilti 4: Vokytis paskutinius rugius išpìldino Šts. pildinti; įpildinti; išpildinti; pripildinti; supildinti; užpildinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papildinti — 2 papìldinti 1. žr. 1 papildyti 1: Vandenį turi vis papildint, kad sviestas žemiaus kaip vanduo stovėtų prš. 2. žr. 1 papildyti 3: Alkstančius visus pasotin, visu lobiu papildin Mž170. pildinti; papildinti; pripildinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripildinti — 1 pripìldinti cur. pripilti: 1. Liepęs grabę iškasti, pripildino vandeniu I. 2. Sut Iš atlikusių trupučių pripildino dvylika pintinių BPII299. pildinti; įpildinti; išpildinti; pripildinti; supildinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripildinti — 2 pripìldinti žr. 1 pripildyti: 1. Savo gailiom ašarėlėm klonius pripildinau LTR(Antz). | refl.: Ir kėlėsi didis vėjas ant ežero, ir laivas prisipildino BtLuk8,23. 2. Norėtų aną žemę su žmonėmis pripildinti prš. pildinti; papildinti; pripildinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rinkinti — riñkinti, ina, ino 1. cur. rinkti 1: Riñkink obalius, t. y. liepk, kad surinktum J. 2. cur. rinkti 3: Tas liovės ir pyliavą užrašytą pildinti, ir rinkliavą rinkinti M.Valanč. rinkinti; išrinkinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supildinti — 1 supìldinti cur. supilti 7: Traukiasi senas vieškelis, labai platus, kurį prancūzai ... supildino A1884,94. pildinti; įpildinti; išpildinti; pripildinti; supildinti; užpildinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpildinti — 1 užpìldinti cur. užpilti 11: Buvo užpìldinęs [kolchozo pirmininkas] Šalpės vagą, paplūdom Jdr. pildinti; įpildinti; išpildinti; pripildinti; supildinti; užpildinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įpildinti — 1 įpìldinti cur. įpilti 1. | refl. tr.: Įsipìldink alaus į viedralį i nunešk gerti anims Grg. pildinti; įpildinti; išpildinti; pripildinti; supildinti; užpildinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”